SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Zwłoka a opóźnienie w płatności. Porady Ultimo.

Zwłoka a opóźnienie - jaka jest różnica?

W życiu codziennym często używamy słów “zwłoka” i “opóźnienie” zamiennie, mając na myśli wykonanie jakiejś czynności czy zadania po upływie jego terminu. W kontekście spłaty długu obydwa pojęcia mają inne znaczenie. Warto poznać różnice między tymi określeniami, aby uniknąć nieporozumień i niechcianych konsekwencji. 

Zwłoka a opóźnienie - kluczowe różnice

Kluczowe dla zrozumienia różnic między tymi dwoma pojęciami są okoliczności i odpowiedzialność towarzysząca brakowi terminowej spłaty.

Zwłoka oznacza nieterminowe wykonanie świadczenia, tj. spłaty długu, po upływie terminu. W tym przypadku, występuje już opóźnienie, jednak jej istotą jest naruszenie obowiązku terminowego wykonania umowy bądź wezwania wierzyciela. Istotne jest to, że o zwłoce mówimy wtedy, kiedy świadomie uchylamy się od obowiązku zapłaty. Zwłoka może dotyczyć nie tylko spłaty pieniędzy, ale również innych rodzajów świadczeń.

Opóźnienie to określenie sytuacji, w której strona długu nie spełnia swojego świadczenia we wskazanym terminie z przyczyn niezależnych od niej. O ile zwłoka zazwyczaj wiąże się z naruszeniem obowiązku, to opóźnienie jest pojęciem szerszym i może dotyczyć różnych aspektów umowy.

Zwłoka a opóźnienie w świetle polskiego Kodeksu cywilnego

Jak widać, różnice między zwłoką a opóźnieniem są subtelne. Jak jednak je rozpatrywać w kontekście polskiego prawa? Kodeks cywilny w jasny sposób reguluje kwestie związane zarówno ze zwłoką, jak i opóźnieniem. Artykuł 476 KC stanowi:

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Oznacza to więc, iż za zwłokę możemy uznać opóźnienie zapłaty z winy osoby posiadającej długi - gdy nie może lub nie chce tego zrobić po wezwaniu przez wierzyciela. Opóźnienie natomiast to zaleganie z terminem zapłaty świadczenia z przyczyn niezależnych od strony zadłużonej, np. w momencie, gdy nie ma ona możliwości, aby uregulować swoje zobowiązanie. 

Zobacz przygotowane dla Ciebie oferty spłaty w ratach na eUltimo.pl

ZAŁÓŻ KONTO >>

Czy ponosimy jakieś skutki finansowe za zwłokę lub opóźnienie? 

Niestety każde opóźnienie z zapłatą może skutkować nałożeniem odsetek lub kary finansowej. Jakie są różnice pomiędzy zwłoką a opóźnieniem w kontekście możliwych skutków finansowych?

  • Odsetki za opóźnienie w zapłacie świadczenia

Odsetki mogą być naliczane zarówno w przypadku zwłoki, jak i opóźnienia. O ile zwłoka w zapłacie jest czynnością intencjonalną, tak opóźnienie może wywoływać pewne wątpliwości. Wierzyciel jednak ma prawo naliczyć odsetki za zapłatę po terminie, nawet jeśli nie poniósł on z tego tytułu żadnych szkód finansowych – nie liczy się bowiem powód nieopłacenia należności, lecz sam fakt upływu czasu.

  • Kary umowne - zwłoka i opóźnienie

Podpisując umowę zobowiązania, należy zwrócić uwagę na kwestię zapisu o karze umownej w przypadku opóźnienia lub zwłoki w realizacji płatności. W umowie powinna być określona wysokość kary umownej, którą ponosi strona zadłużona w przypadku przekroczenia terminu spłaty świadczenia.

Należy szczególnie zwrócić uwagę czy zapis dotyczący kary umownej odnosi się do opóźnienia, czy zwłoki w realizacji płatności:

► jeśli w umowie kara umowna mówi zwłoce z zapłatą, wówczas wierzyciel będzie mógł żądać odszkodowania niezależnie od jego przyczyny;

► w przypadku zapisu o opóźnieniu, to nałożenia kary finansowej jest zależne od tego, czy opóźnienie nastąpiło z winy lub jej braku ze strony osoby zadłużonej.

Co zrobić, gdy spóźniamy się z terminem zapłaty?

Ignorowanie wezwań do zapłaty może w dłuższej perspektywie wiązać się z przejęciem obsługi zobowiązania przez firmę windykacyjną. W przypadku opóźnień w spłacie zawsze najlepiej jest skontaktować się z wierzycielem i spróbować ustalić np. nowe warunki spłaty, zapytać, czy w takiej sytuacji ma jakieś tymczasowe rozwiązania, które wspierają ich Klientów w dojściu do możliwości terminowego regulowania zobowiązań.

Jeżeli jednak dojdzie już do sytuacji, w której otrzymamy list informujący o cesji wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej, to warto jest również szybko skontaktować się nowym wierzycielem tradycyjnie: podczas rozmowy telefonicznej z Doradcą lub online: na czacie lub portalu obsługi zadłużenia. Profesjonalnie działające firmy windykacyjne w pierwszej kolejności oferują swoim Klientom podpisanie ugody, czyli porozumienia na spłatę np. w ratach. Ugodę można zawrzeć telefonicznie lub online. Dopiero w momencie braku kontaktu ze strony osoby zadłużonej sprawa Klienta kierowana jest ze ścieżki polubownej na prawną: złożenia wniosku do sądu, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego, zostaje przekazana do egzekucji komorniczej.

about:blank

Zainteresują Cię również

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie