SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Ultimo RODO

RODO

W Ultimo przykładamy dużą wagę do standardów działania i jakości obsługi osób zadłużonych.

 • RODO

RODO

 1. Czy wiesz co to jest RODO?
 2. Informacja o przetwarzaniu danych przez Ultimo S.A.
 3. Ultimo S.A. jako Administrator
 4. Prawa osób, których dane dotyczą

Czy wiesz co to jest RODO?

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, obowiązujące od 25 maja 2018 r. i regulujące kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Wprowadza wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych oraz obowiązków dla Administratorów.

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora musi odbywać na podstawie przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO.

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona świadomie i dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. a).
 2. Niezbędność w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).
 3. Niezbędność przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c).
 4. Niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d).
 5. Niezbędność dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e).
 6. Niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f).

Ważne!

Ultimo S.A. w procesie dochodzenia wierzytelności działa w imieniu Administratorów danych i przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, z uwagi na niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora; zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, dla wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, dla wykonania umowy, którą jest ugoda zawarta z Administratorem.

Ultimo S.A. we własnym imieniu przetwarza dane na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, dla wypełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz dla w celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. f).

 

Obowiązek informacyjny, czyli informowanie o przetwarzaniu danych

Administrator jest zobowiązany do realizacji tzw. obowiązku informacyjnego, czyli do przekazania w przejrzystej i łatwo dostępnej formie informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, podczas pozyskiwania danych bezpośrednio od osoby (art. 13 RODO) lub najpóźniej w ciągu miesiąca po pozyskaniu, jeżeli Administrator nie pozyskał danych od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO).

Ultimo Informacje o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych przez Ultimo S.A.

W przypadku kiedy Ultimo S.A. prowadzi działania windykacyjne na zlecenie innych wierzycieli, Administratorami danych są:

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą pod adresem 9, rue Joseph Junck, L-1839 Luxembourg, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek Luxemburg pod numerem B95089.

 

Takto Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowany przez Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław.

 

W przypadku kontaktu ze strony pełnomocnika lub opiekuna prawnego prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym tutaj >>

Inspektor ochrony danych:
Takto NFIZW,

ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław.

Ultimo Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowany przez Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław.

 

 

Inspektor ochrony danych:
Ultimo NFIZW,

ul. Szczytnicka 11, 50-382, Wrocław.

TAKTO Finanse Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11, 50-382

Ultimo Administrator danych

Ultimo S.A. jako Administrator

W przypadkach kiedy Ultimo S.A. działa we własnym imieniu, jest Administratorem danych osobowych np. w związku z:

 • prowadzeniem rekrutacji i zatrudnieniem;

 • prowadzeniem korespondencji tradycyjnej lub poprzez formularze na stronach internetowych www.eultimo.pl/login oraz ultimo.pl;

 • współpracą z Partnerami biznesowymi;

 • założeniem konta na stronie www.eultimo.pl/login.

Ultimo S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych: Małgorzatę Śmiłowską, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Ultimo Prawa osób

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Można skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, które są przetwarzane. Przy udostępnieniu danych poinformujemy również o tym, kto jest Administratorem danych, w jakim celu oraz przez jaki okres dane będą przechowywane.
 2. Prawo do sprostowania i uzupełniania danych (art. 16 RODO). W każdej chwili można skorzystać z prawa sprostowania nieaktualnych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych.
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Można skorzystać z prawa żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych przez RODO, np. dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane.
 4. Prawo do ograniczenia danych (art. 18 RODO). Można skorzystać z prawa do ograniczenia danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych; przetwarzania niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; gdy dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, można otrzymać dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu oraz przesłać te dane innemu Administratorowi danych.
 6. Prawo zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO). W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, zwłaszcza z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Należy jednak pamiętać, że nie można skorzystać z tego uprawnienia, jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby lub też Administrator przedstawi i wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Wnioski w sprawie skorzystania z przysługujących praw prosimy kierować na:

 • adres email: ultimo@ultimo.pl;

 • pocztą tradycyjną na adres: Ultimo S.A. ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław;

 • osobiście w siedzibie firmy: Ultimo S.A. Szczytnicka 11 (budynek Green2Day), 50-382 Wrocław.


Obowiązki informacyjne Ultimo S.A.

 1. Obowiązek informacyjny dotyczący prowadzenia korespondencji
  RODO Obowiązek Informacyjny Prowadzący Korespondencję
 2. Obowiązek informacyjny dla byłych pracowników:
  RODO Obowiązek Informacyjny Były Pracownik
 3. Obowiązek informacyjny dla kontrahentów:
  RODO Obowiązek Informacyjny Kontrahenci
 4. Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy:
  RODO Obowiązek Informacyjny Kandydat

 

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie