SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Ultimo Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analitycs, CallPage oraz LiveChat.

 • Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenia a także zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy prowadzony pod adresem domeny www.ultimo.pl.
 2. Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych w serwisie internetowym jest Ultimo S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11 (zwane dalej Ultimo lub Administrator Danych). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor.danych@ultimo.pl.
 3. Ultimo dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z serwisu internetowego.
 4. Administrator Danych przy przetwarzaniu danych kieruje się przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Stronę dostępną pod adresem domeny: www.ultimo.pl w tej Polityce prywatności określamy „Serwisem”.
 6. Urządzenie końcowe, z którego łączą się Państwo z Serwisem, takie jak komputer PC, tablet czy telefon, określamy „Urządzeniem”.
 7. Osoby korzystające z Serwisu określamy „Użytkownikami”.
 8. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty np. komputera, smartfona lub tabletu. Jako Użytkownik naszego serwisu możesz wybrać pośród typów plików cookies, z których chcesz korzystać. Wyjątek stanowią pliki cookies niezbędne do prowadzenia połączenia sieciowego i skorzystania z serwisu Ultimo. 

Do jakich celów i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

W Serwisie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. umożliwienia korzystania z Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO;
 2. informowania o zmianach w działaniu Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 3. poprawy działania Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 4. opracowań statystycznych i dokonywania badań analitycznych na potrzeby wewnętrzne na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 5. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 6. w celu ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 7. w celu realizacji zamówionego kontaktu poprzez formularze, zamówienie rozmowy telefonicznej lub na chacie na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO.

Jakie dane osobowe wykorzystujemy?

 1. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności podawania swoich danych osobowych, czy też bez konieczności rejestracji. Część funkcjonalności może wymagać podania danych (np. usług LiveChat, WhatsApp), a część danych może być zbieranych automatycznie (pliki cookies).
 2. W momencie, w którym Użytkownik łączy się Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.
 3. W celu zrealizowania zamówionego kontaktu telefonicznego poprzez udostępnioną usługę CallPage, Administrator poprosi Użytkownika o podanie numeru telefonu oraz akceptację oświadczenia dostępnego w oknie usługi CallPage.
 4. Jeżeli Użytkownik będzie chciał skontaktować się poprzez formularz kontaktowy, Ultimo poprosi o podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miasta oraz numeru klienta.
 5. Aby Użytkownik mógł skorzystać z usługi LiveChat, Ultimo prosi o zapoznanie się i akceptację treści zgody dostępnej w oknie usługi LiveChat.
 6. Aby Użytkownik mógł skorzystać z usługi WhatsApp, Ultimo prosi o zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

W jaki sposób wykorzystujemy dane? 

Ultimo będzie wykorzystywało zebrane dane do:

 1. prowadzenia korespondencji na wskazany przez Użytkownika adres;
 2. świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika;
 3. w celach statystycznych w zanonimizowanej formie;
 4. przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników;
 5. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Serwisu;
 6. aby informować o naszych usługach np. o różnych sposobach kontaktu za pośrednictwem reklam wyświetlanych w zewnętrznych serwisach internetowych, które są dostosowane do preferencji Użytkowników naszego Serwisu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych zależny jest od celu ich przetwarzania, tzn. np. na podstawie udzielonej zgody do czasu jej odwołania (chyba że Ultimo będzie posiadało inną podstawę prawną do dalszego przetwarzania), numer telefonu przez okres niezbędny do nawiązania zamówionego kontaktu, a w przypadku nawiązania kontaktu z osobą posiadającą zobowiązanie obsługiwane przez Ultimo do czasu, w którym takie dane zostaną jej powierzone przez wierzyciela.

Pliki Cookies

Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe: przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
 • Techniczne: to pliki cookies wykorzystywane przez nas w celu prawidłowego działania strony internetowej i dostępu do usług umożlwiających kontakt z naszą firmą. Niezbędne, techniczne pliki cookies używane są najczęściej wtedy, kiedy np. użytkownik strony chce zalogować się, wypełnić formularz kontaktowy, skorzystać z chatu lub innych usług. Możesz je zablokować, ale strona nie będzie funkcjonować prawidłowo;
 • Analityczne: dzięki tym plikom cookies możemy sprawdzać np. liczbę wizyt w serwisie, źródła ruchu oraz jakie treści są najchętniej czytane przez Użytkowników naszej strony internetowej. To pozwala nam poprawić działanie serwisu i aktualizować treści tak, aby były przydatne dla Użytkowników odwiedzających naszą stronę ultimo.pl;
 • Marketingowe: aby informować o naszych usługach np. o różnych opcjach kontaktu możemy korzystać z reklam wyświetlanych na zewnętrznych serwisach internetowych i w tym celu wykorzystujemy ten rodzaj plików cookies. Dzięki nim przekaz reklamowy jest dostosowany do preferencji Użytkowników naszej strony internetowej;
 • Funkcjonalne: funkcjonalne pliki cookies są używane do zapisywania ustawień użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, np. języka, strefy czasowej, rozmieszczenia treści;
 • Nieskalsyfikowane: niesklasyfikowane pliki cookies to takie, które nie należą do żadnej innej kategorii lub są w procesie klasyfikowania.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać cookies własne (cookies zamieszczane przez Administratora) w następujących celach:

 1. konfiguracji Serwisu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..
 2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania lokalizacji Użytkownika, tj. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
 4. analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. świadczenia usług reklamowych, tj. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów;
 6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać cookies zewnętrzne (cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu) w następujących celach:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; 
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
  • LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii];
 4. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • LiveChat (administrator cookies: LiveChat Inc. z siedzibą w Bostonie lub LiveChat Software z siedzibą we Wrocławiu);
  • CallPage (administrator cookies: CallPage sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie);
  • WhatsApp (administrator cookies: WhatsApp Ireland Limited, z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Właścicielem firmy WhatsApp Ireland Limited jest Facebook).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Czy przekazujemy dane osobowe poza europejski obszar gospodarczy (EOG)? 

Dbamy o to przy wyborze dostawców, aby Państwa dane osobowe nie były przekazywane poza EOG.

Jakie przysługują państwu prawa odnośnie przetwarzania danych osobowych? 

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać Użytkownik, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Ultimo danych Użytkownika oraz od celu ich przetwarzania.
 3. Użytkownik w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (w tym profilowania). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Ultimo zobowiązane jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 4. W szczególnych sytuacjach Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Ultimo danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku Użytkownika, Ultimo nie będzie już mogło przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Użytkownika interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzielone zgody Ultimo, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
 6. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jak zabezpieczamy dane osobowe? 

 1. Ultimo stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych, wymagane obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Serwisu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji TLS (Transport Layer Security v 1.2 lub wyższy). TLS polega na szyfrowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i odszyfrowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Serwis. Informacja wysyłana z serwera Serwisu do Użytkownika jest szyfrowana, a następnie odszyfrowywana.

Jakie są obowiązki Użytkownika?

Podjęte przez Ultimo działania zmierzające do ochrony Państwa danych mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?

Z przysługujących Użytkownikowi praw: do żądania informacji o treści przechowywanych danych, zmiany, zablokowania i usunięcia danych, do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych może skorzystać kierując korespondencję na adres: Ultimo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-382), ul. Szczytnicka 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448234, NIP 897-16-76-655, Regon: 932830007.

Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usług Google Analytics i jego funkcji reklamowych dostarczanych przez firmę Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te wspierają Administratora w analizie i ulepszaniu Serwisu.
 2. Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje pliki cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu.
 3. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby).
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 5. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

CallPage (zamówienie rozmowy telefonicznej) 

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom skorzystanie z usługi CallPage, dzięki której Użytkownik może zamówić rozmowę telefoniczną z operatorem Ultimo.
 2. Dane Użytkowników są chronione zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zabezpieczenia techniczne i elektroniczne, polegające m.in. na szyfrowaniu połączeń ze stronami internetowymi, na których usługa jest udostępniana za pomocą protokołu SSL oraz rygorystyczne procedury, zapobiegające przed dostępem do danych osobowych Użytkowników przez osoby nieuprawnione.
 3. Dla potrzeb działania usługi CallPage, narzędzie korzysta z plików cookies, używanych wyłącznie w celu personalizacji konkretnego Użytkownika.

LiveChat

 1. Usługa LiveChat ma na celu umożliwienie Użytkownikom Serwisu kontaktu z Ultimo za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, który opiera się na kontakcie pomiędzy stronami za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych.
 2. Dane Użytkowników są chronione zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zabezpieczenia techniczne i elektroniczne, polegające m.in. na szyfrowaniu połączeń ze stronami internetowymi, na których usługa jest udostępniana za pomocą protokołu SSL oraz rygorystyczne procedury, zapobiegające przed dostępem do danych osobowych Użytkowników przez osoby nieuprawnione.
 3. Dla potrzeb działania usługi LiveChat, narzędzie korzysta z plików cookies, używanych wyłącznie w celu personalizacji konkretnego Użytkownika.
 4. Regulamin usługi LiveChat dostępny jest na stronie ultimo.pl, pod adresem: www.ultimo.pl/regulaminy.

WhatsApp

 1. Usługa WhatsApp ma na celu umożliwienie Użytkownikom Serwisu kontaktu z Ultimo za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, który opiera się na kontakcie pomiędzy stronami za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych.
 2. Dane Użytkowników są chronione zgodne z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zabezpieczenia techniczne i elektroniczne, polegające m.in. na szyfrowaniu połączeń ze stronami internetowymi, na których usługa jest udostępniana za pomocą protokołu SSL oraz rygorystyczne procedury, zapobiegające przed dostępem do danych osobowych Użytkowników przez osoby nieuprawnione.
 3. Dla potrzeb działania usługi WhatsApp, narzędzie korzysta z plików cookies, używanych wyłącznie w celu personalizacji konkretnego Użytkownika.
 4. Regulamin usługi WhatsApp dostępny jest na stronie ultimo.pl, pod adresem: www.ultimo.pl/regulaminy.

Inne strony internetowe 

W ramach Serwisu mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi Administrator Serwisu zaleca zapoznanie się. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Serwis może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Jednakże, jeśli zasady w niej określone zmienią się istotnie w niekorzystny sposób, Serwis zamieści zawiadomienie o takiej zmianie na swojej stronie głównej, które będzie widoczne przez 30 dni. Serwis zaleca Użytkownikom okresową weryfikację zakładki z niniejszą Polityką w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami.

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie