SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Kobieta i mężczyzna czytają dokument.

Czym charakteryzuje się przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Jesteś uprawniony do otrzymania spadku po zmarłym krewnym lub osobie, która ujęła Cię w swoim testamencie? Pamiętaj, że to od Ciebie zależy to, czy i w jaki sposób przyjmiesz otrzymane prawa majątkowe. Jedną z opcji, na którą możesz się zdecydować, jest przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zobacz, na czym ono polega – zwłaszcza w kontekście ewentualnych długów wchodzących w masę spadkową.

Przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to w świetle polskiego prawa „domyślnie” stosowane rozwiązanie. W praktyce oznacza to, że jeśli spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od otrzymania informacji o odziedziczonych prawach majątkowych (tj. najczęściej od informacji o śmierci spadkodawcy lub poznania treści jego testamentu) nie podejmie żadnej formalnej decyzji, „wybiera” jego przyjęcie tą drogą.

Co oznacza przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Kiedy przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza, oznacza to, że odpowiadasz za długi, które spoczywały na spadkodawcy do wysokości wartości aktywów wchodzących w jego majątek. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo osób dziedziczących na wypadek, gdyby już po przyjęciu spadku okazało się, że ciążące na osobie zmarłej zobowiązania finansowe przewyższały pozostawione ruchomości i nieruchomości.

Kiedy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza się opłaca?

Z tego rozwiązania można skorzystać w sytuacji, gdy majątek spadkodawcy był obciążony zobowiązaniami wobec wierzycieli – np. nieubezpieczonym kredytem czy innymi zadłużeniami. Można także rozważyć jego przyjęcie także, kiedy nie ma się pewności, jak wyglądał stan majątku zmarłego. Forma przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza zapobiegnie konieczności spłacania wyższej sumy niż otrzymana po spieniężeniu aktywów.

Jak przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza?

Najlepiej zrobić to poprzez pisemne złożenie oświadczenia przed notariuszem albo sądem. Konieczne jest również dostarczenie rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym inwentarza spadkowego – a więc listę składników majątku spadkodawcy. Obecnie może on przybrać dwie formy:

  • spisu inwentarza, będącego dokumentem urzędowym sporządzonego na zlecenie spadkobiercy za odpowiednią opłatą przez komornika sądowego;
  • wykazu inwentarza – sporządzonego samodzielnie z zachowaniem najwyższej staranności przez spadkobiercę (lub spadkobierców) na odpowiednim formularzu. Aby go przygotować, należy dokładnie zweryfikować zarówno ruchomości i nieruchomości należące do zmarłego, jak i sprawdzić jego zobowiązania (np. przeglądając dokumenty czy wysyłając zapytania do dostawców mediów, administratora budynku, ZUS czy urzędu gminy o ewentualne zaległości).

Należy podkreślić, że jeśli w inwentarzu spadkowym zostaną podane nierzetelne informacje – np. zabraknie danych o ważnych składnikach majątku – spadkobierca poniesie dodatkowe konsekwencje finansowe.

Przejąłeś spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Zobacz, jak podjąć współpracę z Ultimo

Jeżeli zadecydowałeś o przejęciu spadku po osobie zmarłej, w efekcie mogłeś odziedziczyć długi. Jeśli spadkodawca był klientem Ultimo, masz szansę ustalić dogodne warunki spłaty tych zobowiązań – nawet w niewielkich ratach. Aby tego dokonać, skontaktuj się z naszym doradcą, np. telefonicznie - pod bezpłatnym numerem infolinii 800 804 904 lub on-line na czacie, a uzyskasz szczegółowe informacje o tym, jak podpisać korzystną ugodę i uzgodnić harmonogram spłaty.

Wielu naszych Klientów korzysta także z wygodnego i bezpiecznego portalu obsługi zadłużenia przez internet eUltimo. Możesz tam sprawdzić stan zadłużenia, zapoznać się z  przygotowaną dla Ciebie ofertą spłaty w ratach, ustalić harmonogram płatności oraz opłacać raty przez dobrze znany system płatności. Portal jest dostępny z każdego urządzenia - komputera, tabletu i telefonu komórkowego, więc możesz na bieżąco monitorować swoje zobowiązania.

about:blank

Zainteresują Cię również

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie