SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Spłacanie długów po śmierci dłużnika

Często zdarza się, że zmarły rodzic, brat czy dziecko pozostawiają po sobie długi np. z tytułu niespłaconej pożyczki czy kredytu na samochód. Wówczas członkowie jego rodziny mogą zastanawiać się, czy zobowiązania te nadal należy spłacać, a jeśli tak – kto jest do tego zobowiązany. Zatem kto spłaca długi po śmierci dłużnika? Kwestie związane z tym zagadnieniem reguluje Kodeks cywilny, a konkretniej – zapisy związane z dziedziczeniem majątku.

Kto spłaca długi po śmierci dłużnika? Krewni?

Zgodnie z prawem, w momencie śmierci majątek osoby zmarłej podlega dziedziczeniu. Składają się na niego jednak nie tylko zgromadzone za życia aktywa – np. pieniądze na koncie czy nieruchomości, ale także pasywa, a więc zobowiązania finansowe. Majątek dziedziczą spadkobiercy w następujący sposób:

  • jeśli zmarły pozostawił testament – podział spadku następuje zgodnie z jego zapisami;
  • jeśli testamentu nie było – majątek dziedziczą spadkobiercy. W pierwszej kolejności są to współmałżonek i dzieci zmarłego, w następnej – jego rodzice, rodzeństwo i dalsi krewni.

Warto podkreślić, że w ciągu 6 miesięcy od chwili uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy spadek można:

  • przyjąć wprost – tj. odpowiadając całym swoim majątkiem za ewentualne zobowiązania finansowe, które zostały odziedziczone;
  • przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza – co oznacza, że spadkobierca odpowiada za zobowiązania finansowe jedynie do wysokości aktywów zapisanych w inwentarzu spadkowym (pod warunkiem, że żadne aktywa ani pasywa nie zostały w tym inwentarzu celowo pominięte);
  • odrzucić – tj. zrzec się prawa do spadku.

Odpowiedni wniosek wystarczy złożyć w sądzie lub u notariusza. Niezłożenie wniosku oznacza, że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeżeli nie złożysz w terminie 6 miesięcy od chwili uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy żadnego oświadczenia to polskie prawo przyjmuje, iż spadek zostaje przyjęty przez spadkobiercę z dobrodziejstwem inwentarza.

Dowiedz się więcej na temat Jak wygląda spłata długu przez spadkobierców

CZYTAJ WIĘCEJ

Kto spłaca długi po śmierci dłużnika, w przypadku istnienia żyranta?

Również w takiej sytuacji zobowiązanie kredytowe przechodzi na spadkobierców. Jeżeli jednak nie będą oni w stanie wywiązywać się z płatności – żyrant poniesie odpowiedzialność finansową, podobnie jak w sytuacji, gdyby kredytobiorca żył.

Warto podkreślić, że opcją oferowaną przy zaciąganiu kredytów bankowych jest zakupienie ubezpieczenia. Wówczas, jeśli wysokość świadczenia zaspokaja potrzeby kredytodawcy, zobowiązania nie trzeba dodatkowo spłacać.

Co zrobić, by spłacić dług zmarłego krewnego w Ultimo?

Jeśli odziedziczyłeś spadek po zmarłej osobie, która była Klientem Ultimo, skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 804 904, aby uzgodnić wszystkie szczegóły związane ze spłatą zobowiązania. Umożliwimy Ci podpisanie ugody na dogodnych warunkach – tak, aby rata nie była dla Ciebie uciążliwa.

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie