SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Jak obliczyć zwrot podatku? Porady Ultimo S.A.

Zwrot podatku za 2023 rok. Na czym polega i jak go obliczyć? Poznaj przydatne wskazówki…

30 kwietnia 2024 roku minie termin złożenia do urzędu skarbowego zeznania podatkowego za 2023 rok. Wiele osób może spodziewać się zwrotu podatku dochodowego, tym bardziej, że zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy będą mogli skorzystać z większej ilości ulg niż w latach ubiegłych. Poszerzono m.in. katalog dostępnych odliczeń. Ulgi dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Warto zastanowić się wcześniej, jak rozsądnie zagospodarować dodatkowy zastrzyk gotówki i jakiej kwoty można się spodziewać. W planowaniu mogą nam pomóc kalkulatory online oraz kilka przydatnych wskazówek. Jakich? Wyjaśniamy… 

Czym jest zwrot podatku?

Zwrot podatku jest następstwem sytuacji, w której podatnik wpłacił do urzędu skarbowego – w danym roku – więcej, niż wynika to z jego zobowiązań podatkowych za dany rok. Każdy podatnik, który osiąga dochody w Polsce musi złożyć deklarację swoich dochodów. Nierzadko zdarza się, że kwota odprowadzonego przez nas podatku jest wyższa od tej, którą powinnieneś wpłacić. Wtedy urząd skarbowy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania, zwraca Ci „nadpłatę”. 

Kiedy przysługuje zwrot podatku?

Zwrot podatku przysługuje w określonych przypadkach. Poniżej znajdziesz opis sytuacji, które pozwalają ubiegać się o obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem PIT lub odliczyć od podatku konkretną kwotę.

1. Odliczenia i ulgi podatkowe

W tym przypadku kwota ulgi, która Ci przysługuje, zmniejsza wysokość należnego podatku. Ulgi mogą być różne i wynikają z indywidualnej sytuacji podatnika. Masz możliwość skorzystania np. z:

 • ulgi 4+, z której mogą skorzystać rodzice wychowujący minimum czwórkę dzieci, maksymalnie zwalnia ona z podatku kwotę przychodów wysokości 85 528 zł;
 • ulgi na dziecko – przysługuje każdemu rodzicowi lub opiekunowi przynajmniej jednego dziecka, od podatku można odliczyć rocznie 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko i 2 700 zł na każde kolejne;
 • ulgi rehabilitacyjnej –  związanej z zakupem leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy też samochodu (trzeba jednak pamiętać, że każdy zakup powinien być tu dokładnie udokumentowany);
 • ulgi termomodernizacyjnej – przysługującej m.in. za wymianę pieca na kocioł ekologiczny;
 • ulgi abolicyjnej – należnej pracującym za granicą;
 • ulgi na powrót – przysługującej osobom powracającym do kraju z emigracji zarobkowej (to propozycja, która weszła do katalogu ulg wraz z Polskim Ładem w 2022 roku); 
 • ulgi dla pracujących seniorów – polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł;
 • ulgi na IKZE – wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) możesz odliczać od dochodu;
 • ulgi na zabytki – jeśli jesteś właścicielem obiektu zabytkowego, możesz odliczyć od podatku 50% wydatków na prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie, ale jest jeden warunek: budynek musi być wpisany do rejestru.

Przedsiębiorcy również mogą skorzystać z pewnych przywilejów obniżających wysokość podatku dochodowego. W rozliczeniu za rok 2023 są to m.in.:

 • ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) – przysługuje firmom uzyskującym dochody z  działalności gospodarczej opodatkowane skalą podatkową lub tzw. podatkiem liniowym, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R);
 • ulga na robotyzację – dla firm prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które zastosowały roboty przemysłowe w celu usprawnienia produkcji, dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% kosztów: 100% jako koszt uzyskania przychodów i 50% jako odliczenie w ramach ulgi;
 • ulga na terminal – mogą z niej skorzystać firmy, które w poprzednim roku podatkowym poniosły wydatki na nabycie terminala płatniczego lub koszty związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu, możesz odliczyć od podatku maksymalnie 2 500 zł, jeśli jesteś zwolniony z używania kasy fiskalnej i maksymalnie 1 000 zł w pozostałych przypadkach;
 • ulga na prototyp – daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu;
 • ulga na ekspansję – daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które firma poniosła, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu – zarówno w kraju, jak i za granicą, maksymalnie w ramach ulgi możesz odliczyć 1 mln dochodów.

    >> WARTO WIEDZIEĆ, że… do składania odliczeń służą załączniki do deklaracji podatkowej PIT.

Listę wszystkich ulg, z jakich mogą skorzystać podatnicy, znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów. Warto się z nią zapoznać, ponieważ jest dosyć obszerna. Dzięki temu dowiesz się, które wydatki można odliczyć od dochodu, a które od podatku – w Twojej konkretnej sytuacji.

2. Darowizny

Z obniżenia kwoty podatku należnego do zapłaty mogą również skorzystać osoby i podmioty, które w ubiegłym roku podatkowym przekazały darowiznę. Dotyczy to przede wszystkim następujących rodzajów wpłat na cele dobroczynne:

 • darowizna na OPP (organizacje pożytku publicznego) – gdy przekazałeś wpłatę na cele, które są określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie np. na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
 • darowizna na kult religijny – dotyczy datków przekazanych kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym, np. na remont budynku sakralnego;
 • darowizna na krwiodawstwo – jeśli oddałeś krew lub jej składniki;
 • darowizna na kształcenie zawodowe – możesz odliczyć wartość środków trwałych (np. materiałów dydaktycznych) przekazanych na rzecz publicznych szkół prowadzące kształcenie zawodowe;
 • darowizna na odbudowę zabytków – jeśli wpłaciłeś datek na realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla lub kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Ustawodawca przewidział również odliczenia od podatku darowizn „na podstawie innych ustaw”. Dotyczy to datków na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Listę wszystkich darowizn, które podlegają odliczeniu, również znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów. Nie wszystkie z nich można odliczyć w pełnej kwocie – warto sprawdzić szczegóły.

3. Odprowadzanie wyższych zaliczek niż należny podatek

Tę opcję uwzględniają w swoich deklaracjach osoby zarabiające na granicy dwóch progów podatkowych. Czasami zdarza się, że pracodawca naliczył wyższe składki, jednak pracownik nie przekroczył progu – w tym przypadku podatnik może otrzymać zwrot nadpłaty.

>> WARTO WIEDZIEĆ, że… dochody poniżej kwoty 120 000 zł rocznie są obciążone podatkiem 12%, a przekraczające powyższą wartość podlegają oprocentowaniu w wysokości 32%.

4. Zwiększone koszty uzyskania przychodu

Każdy przychód wiąże się z określonymi kosztami. Kosztem może być np. wykonywanie pracy poza miejscowością zamieszkania, czy wykonywanie działalności zawodowej z tytułu umowy o dzieło (nawet do 50% przychodów).

>> WARTO WIEDZIEĆ, że…  aby otrzymać zwrot podatku z tytułu zwiększonych kosztów uzyskania przychodu, należy udowodnić/udokumentować urzędowi każdy przypadek.

Jak obliczyć kwotę zwrotu podatku? (kalkulator na stronie Ministerstwa Finansów)

Jeżeli chcesz wcześniej wiedzieć, jaką kwotę możesz otrzymać i zaplanować, na co ją przeznaczysz, to najłatwiej jest skorzystać z kalkulatora PIT (dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów). Dlaczego? Po pierwsze jest to źródło wiarygodne, po drugie proste w obsłudze. Trzeba jednak pamiętać, że podana tam kwota może nie być tą, którą otrzymasz. Zdarza się bowiem, że błędnie udokumentujesz koszty ulgi lub uzyskania przychodu. Wtedy, niestety, stracisz prawo do uzyskania zwrotu.

Jak długo czeka się na pieniądze ze zwrotu podatku?

Obecnie rozliczenie podatku PIT jest bardzo proste i nie wymaga dużego zaangażowania. Wystarczy skorzystać z możliwości elektronicznego rozliczenia oraz wskazać numer konta do zwrotu na formularzu ZAP-3 (informację przekazujesz tylko raz, chyba że Twój numer konta się zmieni).

Urząd skarbowy ma obowiązek zwrotu nadpłaconego podatku w terminie do 3 miesięcy od złożenia deklaracji. Jeśli jednak wybierzesz opcję internetowej e-deklaracji, to możesz spodziewać się pieniędzy szybciej – do 45 dni. Kiedy natomiast masz Kartę Dużej Rodziny, to termin ulega skróceniu do 30 dni. Trzeba jednak pamiętać, że:

 • wszystkie deklaracje złożone w okresie od 1 stycznia do 15 lutego będą rozpatrywane po wyznaczonej dacie, od 16 lutego 2023 roku, i to od niej trzeba liczyć 3 miesiące lub 45 dni (w zależności od tego, w jakiej formie złożymy PIT – tradycyjnej czy online) albo 30 dni z Kartą Dużej Rodziny;
 • w przypadku wezwania w celu złożenia korekty PIT, termin ulegnie wydłużeniu;
 • w specjalnych okolicznościach możesz zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o skrócenie terminu.

Narzędzia, które pomogą szybciej się rozliczyć, to:

 • strona Twój e-PITlogowanie odbywa się przez profil zaufany lub dane podatkowe, czyli: PESEL, NIP oraz kwota przychodów z jednego z otrzymanych PIT-ów za ostatni rok;
 • aplikacja mobilna mObywatel, będąca wygodną opcją dla osób, które lubią korzystać ze smartfonów i nie chcą tracić czasu w urzędach. Aplikacja ma szereg funkcji, o których warto przeczytać więcej. Jeżeli interesuje Cię to rozwiązanie, to kliknij tu >>

>> WARTO WIEDZIEĆ, że...  rozliczenie podatku PIT  - w tradycyjny sposób - może wydłużyć czas oczekiwania na pieniądze i wiąże się z dodatkowymi kosztami: przy wyborze opcji przekazu pocztowego kwota będzie pomniejszona o 1% kwoty przekazu oraz cenę usługi pocztowej, natomiast przy odbiorze osobistym stracisz mnóstwo czasu. 

Jak zagospodarować pieniądze ze zwrotu podatku?

Zwrot z podatku może być szansą na podreperowanie domowego budżetu, czy rozpoczęcia budowania tzw. poduszki finansowej, która uchroni Cię w przyszłości przed niespodziewanymi sytuacjami losowymi. Nierzadko też może pomóc w wyjściu z kłopotów finansowych. Przydatne mogą okazać się tu różne, sprawdzone metody planowania spłaty długów np. metodą kuli śnieżnej. Najważniejsze jest, aby zastanowić się nad tym spokojnie i rozsądnie zagospodarować dodatkowy zastrzyk gotówki.

>> Więcej o planowaniu spłaty zadłużenia przeczytasz w artykule: Czym jest metoda kuli śnieżnej. Kliknij i sprawdź >>

Sprawdź stan zadłużenia na eultimo.pl

ZAŁÓŻ KONTO >>

about:blank

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie