SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Ultimo Spłacasz dług w wygodny sposób

Spłacasz dług w wygodny sposób

Wpadłeś w długi? Z tym problemem mierzą się miliony Polaków. Wyjdź na finansową prostą dzięki naszym doradcom, którzy krok po kroku pomogą Ci osiągnąć ten cel. Przeczytaj, jak skorzystać z oferty.

Krok 1: Otrzymałeś list lub e-mail od Ultimo

W skrzynce pojawił się list od Ultimo lub otrzymałeś wiadomość e-mail i nie wiesz, co masz zrobić. Przede wszystkim nie wpadaj w panikę i skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić przez portal obsługi zadłużenia eUltimo, czat, formularz kontaktowy.

Krok 2: Wejdź na eUltimo, sprawdź korzystne oferty spłaty i zawrzyj ugodę online

eUltimo to portal obsługi zadłużenia, dzięki któremu szybko i wygodnie zaplanujesz spłatę swojego zobowiązania. W serwisie znajdziesz aktualne informacje o swoich sprawach oraz zyskasz kontrolę nad finansami. eUltimo to również wiele innych korzyści!

 1. Prostota i wygoda - obsługa portalu jest intuicyjna, a do systemu zalogujesz się zarówno z laptopa, jak i smartfona czy tabletu. Jedyne, czego potrzebujesz, to dostęp do internetu! W eUltimo wygodnie wybierzesz ofertę spłaty oraz nawiążesz kontakt z naszymi doradcami.
 2. Dostęp 24 godziny na dobę - w ciągu dnia jesteś w pracy i nie masz czasu ustalić szczegółów spłaty zadłużenia? W eUltimo zrobisz to w dowolnym, wybranym przez siebie momencie - również w niedziele i święta.
 3. Wygodna akceptacja propozycji ugody - w eUltimo zapoznasz się z korzystnymi warunkami spłaty, sprawdzisz ofertę oraz zatwierdzisz ugodę online. Bez wychodzenia z domu i bez podnoszenia słuchawki.

Krok 3: Jeżeli nie znajdziesz oferty spłaty dobrej dla Ciebie - skontaktuj się z naszym doradcą

Doradcy Ultimo to przyjaźni i profesjonalni eksperci. Po zweryfikowaniu, że rozmawiają z osobą, której dług dotyczy, wspólnie ustalicie najlepszy dla Ciebie plan spłaty zobowiązania. Po rozmowie wystarczy:

 1. Trzymać się uzgodnionego planu i regularnie spłacać zadłużenie. Ustalenia zostaną potwierdzone w liście od Ultimo lub znajdziesz je, rejestrując się do portalu eUltimo.
 2. Pozostać z nami w stałym kontakcie. Pamiętaj, że jeśli masz pytania, z chęcią na nie odpowiemy.
 3. Na bieżąco informować doradcę o zmianie sytuacji finansowej. Być może uległa poprawie i mógłbyś spłacać większą ratę, a tym samym szybciej pozbyć się długu?

Krok 4: Zaproponowano Ci wygodną spłatę długu w ratach

Po ustalenia harmonogramu spłaty pamiętaj o:

 1. Wysłaniu pocztą dokumentu ugody, który stanowi pisemne potwierdzenie zawartego porozumienia.
 2. Podpisaniu i odesłaniu ugody. Możesz to zrobić, korzystając z opłaconej już przez nas koperty zwrotnej.
 3. Terminowym wpłacaniu kolejnych rat zobowiązania – zgodnie z otrzymanym od nas dokumentem ugody, który zawiera harmonogram spłat.

Krok 5: Ustaliłeś z doradcą jednorazową spłatę całego zobowiązania

Takie sytuacje nie są rzadkością, u wielu naszych Klientów z czasem sytuacja finansowa ulega poprawie. W takim wypadku należy pamiętać o dwóch kwestiach:

 1. Terminowej spłacie zadłużenia w uzgodnionej kwocie. Wszystkie potrzebne informacje do uregulowania zadłużenia znajdują się w otrzymanej od nas korespondencji.
 2. Podpisaniu i odesłaniu ugody. Możesz to zrobić, korzystając z opłaconej już przez nas koperty zwrotnej.

Sprawdź ofertę przygotowaną dla Ciebie na eUltimo!

PRZEJDŹ DO eULTIMO

Jakie zasady obowiązują przy rozliczeniach?

W Ultimo chcemy, żebyś wiedział, jak spłacić zadłużenie i mógł pozwolić sobie na świadome zarządzanie finansami. Dlatego utworzymy Ci indywidualne konto bankowe, które ułatwi obsługę zadłużenia.

Przeczytaj, jak będą przebiegać rozliczenia.

Otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego - nazywany Q-kontem tzw. Kontem Klienta

×

Zasady rozksięgowywania wpłat dokonywanych na Q-konto

Dla każdego Klienta tworzony jest indywidualny rachunek bankowy: Q-konto tzw. Konto Klienta, które jest uzupełnieniem funkcjonujących Rachunków produktowych przypisanych do każdej wierzytelności.

 • Konto Klienta pozwala na  proporcjonalną spłatę wszystkich zadłużeń polubownych Klientom posiadającym więcej niż jedno zadłużenie będące w obsłudze Ultimo S.A.
 • Główną zasadą Konta Klienta jest rozdzielanie wpłaty proporcjonalnie do zadłużenia, na wszystkie niezapłacone Wierzytelności (przedawnione jak i nieprzedawnione), zgodnie z przyjętym przez Ultimo S.A. systemem rozliczania/księgowania wpłat.
 • Dokonywanie wpłaty przez Klienta na Q-konto, oznacza zgodę na proponowaną przez Ultimo S.A. metodę rozliczenia wpłat.

Co to oznacza dla Klienta Ultimo? Odpowiadamy:

 1. Klient posiada zadłużenia polubowne i zadłużenia prawne (tj. będące na etapie sądowym lub egzekucyjnym) oraz nie posiada ugody.

Wpłat na zadłużenia będące na etapie sądowym lub egzekucyjnym należy dokonywać na Rachunek produktowy. Jeśli wpłata będzie dokonana na Q-konto, zostanie rozksięgowana proporcjonalnie tylko na produkty polubowne, gdyż zadłużenia będące na etapie sądowym lub egzekucyjnym nie są uwzględniane w trakcie rozksięgowywania. W przypadku, gdy wpłata pokryje całość zadłużenia na sprawach polubownych i pozostanie nadwyżka, środki rozksięgowane zostaną na wszystkich zadłużeniach prawnych (proporcjonalnie do łącznej wartości zadłużenia).

2. Klient posiada tylko zadłużenia prawne będące na etapie sądowym lub egzekucyjnym oraz nie posiada ugody.

Wpłat na zadłużenia będące na etapie sądowym lub egzekucyjnym należy dokonywać na Rachunki produktowe. Jeśli jednak wpłata zostanie dokona na Q-konto będzie ona proporcjonalnie rozksięgowana na wszystkie zadłużenia prawne.

3. Klient posiada aktywną ugodę.

Wpłaty dokonane na Q-konto lub wpłaty Klienta dokonane na konto produktowe będą w całości rozksięgowywane na najstarsze niezapłacone (przedawnione lub nieprzedawnione) raty wszystkich aktywnych ugód Klienta, proporcjonalnie do ich wysokości. W przypadku gdy Klient posiada aktywną ugodę, wpłata Klienta rozksięgowana zostanie w pierwszej kolejności na wszystkich zadłużeniach objętych ugodą. Rozksięgowanie nastąpi w pierwszej kolejności na najstarsze niepokryte raty harmonogramu ugody, proporcjonalnie do wartości rat.

W przypadku gdy wpłata pokryje zadłużenie na sprawach z ugodą i pozostanie nierozksięgowana nadwyżka, środki rozksięgowane zostaną w pierwszej kolejności  proporcjonalnie na wszystkich aktywnych zadłużeniach  polubownych, a następnie na zadłużeniach  prawnych (proporcjonalnie do łącznej wartości zadłużenia).

4. Klient posiada tylko zadłużenia będące na etapie polubownym oraz nie posiada ugody.

Wpłaty dokonane na Q-konto będą w całości rozksięgowywane na wszystkie (przedawnione lub nieprzedawnione) zadłużenia polubowne proporcjonalnie do ich wysokości.

Na  każdym etapie dochodzenia Wierzytelności Klient ma możliwość wpłat na Rachunki produktowe, których numery znajdują się w korespondencji listownej w tabelkach ze szczegółami zadłużenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą pod bezpłatnym numerem infolinii 800 804 904.

 

A jeśli na koncie pojawi się nadpłata?

×
 • Jeżeli na Q-koncie zostanie odnotowana nadpłata, to zostanie zwrócona zgodnie z treścią dyspozycji Klienta – w przypadku, gdy osoba uprawniona do otrzymania zwrotu nadpłaty dostarczy do Ultimo S.A. dyspozycję zwrotu, w której wskaże sposób zwrotu środków finansowych. W przypadku braku dyspozycji Klienta, nadpłata zwrócona zostanie na rachunek, z którego Klient dokonywał spłat, a w przypadku braku możliwości ustalenia rachunku Klienta, nadany zostanie przekaz pocztowy. W przypadku przekazów pocztowych koszty wysyłki będą potrącane z kwoty nadpłaty.
 • Jeśli w efekcie spłat dokonywanych na rachunek danej wierzytelności powstanie nadpłata, a jednocześnie na rachunku innej przysługującej wobec Państwa wierzytelności istnieje niedopłata, to w takiej sytuacji przeksięgujemy jej równowartość na rachunek spłaty niespłaconej wierzytelności.
 • Ultimo S.A. nalicza ustawowe odsetki za opóźnienie zgodnie z art. 481 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego. Wysokość odsetek, zgodnie z postanowieniami KC, uzależniona jest od zmiennej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Gdzie znajdę informację o numerze Konta Klienta?

×

Informację o numerze konta, który został przypisany do Twojej wierzytelności, znajdziesz w prowadzonej z nami korespondencji. Numer konta możesz uzyskać także podczas rozmowy telefonicznej z doradcą, za pomocą czatu na stronie głównej lub dzięki portalowi obsługi zadłużenia eUltimo >>. Jeśli pojawią się problemy – skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu. Wychodzenie z długów z Ultimo jest prostsze niż Ci się wydaje!

about:blank

Etyka windykacji w Ultimo

Nasze działania koncentrujemy przede wszystkim na osobach zadłużonych, którym oferujemy wsparcie podczas wychodzenia z długów - w oparciu o jasne zasady i zgodnie z przepisami prawa.

Dbamy o etykę
w codziennej działalności.

Naszym drogowskazem
jest wewnętrzny Kodeks Etyczny Ultimo.

Jesteśmy współautorem Zasad Dobrych Praktyk.

Jesteśmy członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowanych.

Rokrocznie otrzymujemy Certyfikat Audytu Etycznego.

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie