SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Czym jest pełnomocnictwo ogólne?

Czasami zdarzają się sytuacje, w których samodzielne podjęcie jakichś działań lub decyzji, np. osobiste podpisanie umowy czy złożenie dokumentów, nie jest wykonalne. Wówczas opcję stanowi przekazanie możliwości załatwienia takiej sprawy osobie trzeciej. Jedną z jego form – o najszerszym zakresie działania – jest pełnomocnictwo ogólne.

Pełnomocnictwo – zgodnie z obowiązującym prawem – może przybrać kilka form, w zależności od zakresu uprawnień, jakie otrzymuje osoba upoważniona od mocodawcy. Mogą to być:

  • pełnomocnictwo szczególne – a zatem do wykonania w imieniu mocodawcy jednej, konkretnej czynności, choćby podpisania umowy czy przekazania dokumentów;
  • pełnomocnictwo rodzajowe – upoważniające do wykonania pełnego zakresu czynności w imieniu innej osoby, np. do pobierania czynszu czy reprezentowania firmy przed urzędami,
  • pełnomocnictwo ogólne, nazywane też pełnomocnictwem do czynności zarządu zwykłego – ma ono najszerszy zakres.

Do czego dokładnie upoważnia pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwo ogólne daje osobie upoważnionej bardzo szeroki zakres uprawnień do działania w imieniu mocodawcy. Może ona w jej imieniu dokonywać różnych czynności prawnych oraz podejmować inne działania związane z przedmiotem pełnomocnictwa.

Najważniejsze jest jednak, że osoba, która uzyskała pełnomocnictwo ogólne, może podejmować wiążące decyzje w imieniu mocodawcy – np. zawierać umowy, ugody czy negocjować warunki współpracy.

Kiedy pełnomocnictwo może się przydać podczas współpracy z Ultimo? 

Jeżeli jesteś klientem Ultimo, ale z jakichś przyczyn nie jesteś w stanie osobiście uzgodnić dogodnych dla siebie warunków spłaty i podpisać ugody? Może się tak stać np. wówczas, gdy na stałe przebywasz za granicą lub kiedy pojawia się poważny problem zdrowotny. Właśnie w takich sytuacjach warto zdecydować się przekazać pełnomocnictwo zaufanej osobie.

Co się stanie, gdy upoważnisz kogoś do prowadzenia rozmów w sprawie uzgodnienia warunków spłaty zobowiązań finansowych lub podobnych czynności, udzielając mu pełnomocnictwa ogólnego o odpowiednim zakresie? Wówczas pełnomocnik będzie mógł w Twoim imieniu dopełnić wszystkich formalności, a nawet podpisać ugodę. W efekcie zyskasz możliwość spokojnego spłaty zobowiązania, aby krok po kroku odzyskać finansową niezależność.

Jak przygotować pismo informujące o przekazaniu pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo, co do zasady, powinno przyjąć postać pisemną. Taki dokument musi:

  • zawierać dokładne dane mocodawcy oraz pełnomocnika (w tym imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania);
  • określać przejrzyście zakres pełnomocnictwa oraz czas jego trwania, a także datę sporządzenia;
  • być podpisany przez mocodawcę (nie ma potrzeby podpisu upoważnionego).

Możesz go przygotować samodzielnie albo, wygodniej, pobrać gotowy formularz ze strony - to „Wniosek o ustanowienie pełnomocnictwa”, który znajduje się na ostatnim miejscu na liście wniosków i oświadczeń. Wniosek ten wystarczy wypełnić, podpisać, a następnie poinformować Ultimo o fakcie ustanowienia pełnomocnictwa. Wówczas osoba upoważniona będzie mogła negocjować warunki współpracy i podpisać korzystną dla Ciebie ugodę.

 

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie