SPŁACAJ DŁUG PRZEZ INTERNET  >>

lub skontaktuj się z nami

CZAT Z KONSULTANTEM >> FORMULARZ KONTAKTOWY >>

*Numer jest bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Czym są wierzytelności i czy różnią się czymś od długu?

Czym są wierzytelności i czy różnią się czymś od długu?

Wierzytelności a długi – czym się różnią?

Często mówi się, że firmy windykacyjne zajmują się zarządzaniem wierzytelnościami. Mimo że wierzytelności są utożsamiane z długami, pojęcia te mają różne znaczenia. Zobacz, co to oznacza.

Wierzytelność - co to jest?

Zgodnie z definicją, wierzytelności są prawami majątkowymi, z których wynikają roszczenia wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Regulacje związane z tym zagadnieniem pojawiają się w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego.

Można powiedzieć, że wierzytelności oraz długi są dwiema stronami tego samego medalu. Wierzytelność jest prawem osoby pożyczającej/udostępniającej dobra majątkowe, zaś dług: zobowiązaniem ciążącym na osobie otrzymującej te dobra.

Warto też podkreślić, że wierzytelności, podobnie jak inne prawa majątkowe, można zgodnie z prawem sprzedać podmiotom trzecim. Gdy wierzyciel pierwotny dokona takiej transakcji, wszelkie prawa związane z egzekwowaniem zobowiązań przechodzą na nowego właściciela wierzytelności.

Kto to jest wierzyciel?

Z pojęciem wierzytelności wiąże się także pojęcie wierzyciela, który jest przeciwieństwem dłużnika. Wierzyciel - to osoba lub podmiot, wobec którego osoba zadłużona ma zobowiązania majątkowe (przede wszystkim finansowe). Wierzycielem może więc być np.:

  • bank, który udziela pożyczki;
  • sieć komórkowa lub operator telewizji kablowej, z którym podpisałeś umowę abonamentową;
  • firma będąca wykonawcą usług, za które musisz zapłacić;
  • osoba prywatna, która pożyczyła Ci pieniądze.

Jaki charakter mogą mieć wierzytelności?

Wierzytelności najczęściej dzielimy na te niewymagalne i wymagalne. Czym się różnią?

  • Wierzytelności niewymagalne to takie, które już powstały, ale których dłużnik nie musi jeszcze spłacać. Taką wierzytelnością będzie np. pożyczka, której termin zapłaty upływa za miesiąc, czy czynsz za mieszkanie, który musisz zapłacić w ciągu najbliższych 10 dni. Jednym słowem: chodzi o zobowiązania, których termin zapłaty jeszcze nie został przekroczony.
  • Wierzytelności wymagalne zaś to te, których termin zapłaty już upłynął.

Jeżeli wierzytelność jest wymagalna, a dłużnik jej nie uregulował, wierzyciel ma prawo do podjęcia kroków w celu odzyskania należności. To właśnie tego rodzaju wierzytelności są potocznie określane jako długi.

Jak sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej?

Sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej mogą wyłącznie firmy lub instytucje, ale na określonych zasadach np. Biurach Informacji Gospodarczej lub Biurze Informacji Kredytowej. Nie może tego zrobić inna osoba prywatna. Regulują to przepisy prawa i dostęp do informacji o zadłużeniu osoby prywatnej mogą mieć:

  • organy administracji państwowej np. sądy, prokuratorzy, czy też komornicy sądowi;
  • osoby prawne, czyli np. banki, operatorzy telefonii komórkowej, firmy pożyczkowe, które dysponują upoważnieniem konsumenta do sprawdzenia danych na jego temat;
  • konsumenci, ale wylącznie w zakresie sprawdzenia danych o sobie.

Istnieją jednak bazy, z których można skorzystać bez zgody osoby, której zapytanie dotyczy. Są to tzw. giełdy wierzytelności, w których firmy wystawiają do sprzedaży zobowiązania firm i osób prywatnych lub Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Jest to baza prowadzona przez Krajowy Rejestr Sądowy. Trafiają do niej między innymi: dłużnicy alimentacyjni, osoby fizyczne przeciwko którym toczone było postępowanie egzekucyjne i zostało umorzone oraz osoby fizyczne, które posiadały działaność gospodarczą, ale ogłosiły upadłość.

Zarządzanie wierzytelnościami, czyli windykacja należności - to zadanie firm windykacyjnych

Firmy windykacyjne, takie jak Ultimo, zajmują się głównie zarządzaniem wierzytelnościami, czyli windykacją należności. Wynika z tego, że reprezentują przede wszystkim interesy wierzyciela i dążą do tego, by dłużnik uregulował swoje zaległości w spłacie zobowiązań.

 

Sprawdź oferty spłaty długu online

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Warto pamiętać, że windykacja należności z tytułu wierzytelności może być prowadzona na kilka sposobów. Firmy windykacyjne sięgają przede wszystkim po metody ugodowe, aby wypracować z osobą zadłużoną korzystne warunki uregulowania zobowiązania. Ważna jest dla nich przyjazna komunikacja z Klientem, dlatego też oferują np. możliwość spłaty długu online i skorzystania z dedykowanych ofert za pośrednictwem portalu obsługi zadłużenia eUltimo, zarówno z komputera stacjonarnego, laptopa, jak i telefonu komórkowego. Windykacja sądowa i skierowanie sprawy do komornika następują dopiero wówczas, gdy osoba zadłużona nie wykaże chęci porozumienia.

Wybierz, jak chcesz się z nami dogadać

Rozmowa to pierwszy krok do znalezienia pomocy, dlatego zadzwoń, wyślij e-mail lub odezwij się do nas na czacie.

Zadzwoń do nas

Wolisz bardziej bezpośredni
kontakt? Zadzwoń i porozmawiaj
z naszym doradcą!

800 804 904 *  >> * bezpłatna infolinia
(również z tel. komórkowych)

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania sądowego, zadzwoń:

+ 48 71 358 16 38
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli Twoja sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń:

+ 48 71 323 47 90
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Jeżeli chcesz się skontaktować w sprawie upadłości konsumenckiej, zadzwoń lub wyślij wiadomość:

+48 739 190 255 lub +48 451 060 478
Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

Wyślij wiadomość

Napisz e-mail do specjalisty na adres: obsluga_klienta@ultimo.pl lub skorzystaj z formularza.

FORMULARZ >>

Napisz do doradcy

Nasi konsultanci czekają
na Twoją wiadomość
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

ROZPOCZNIJ CZAT >>

Spłacaj dług przez internet

Dzięki wiarygodnemu portalowi
obsługi zadłużenia eUltimo możesz
szybko, bezpiecznie i wygodnie
spłacić dług.

eULTIMO >>
eUltimo – logotyp

Dogadajmy się
online:

Szybko, bezpiecznie
i wygodnie