Zagadnienia prawne

Nad sprawami przekazanymi do ULTIMO czuwają nasi prawnicy. Ich fachowa wiedza gwarantuje Państwu pełną zgodność naszych działań windykacyjnych z literą prawa.

Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z przeniesieniem wierzytelności czy np. odpowiedzialnością za długi spadkowe, poniżej przytaczamy fragmenty wybranych aktów prawnych, które pomogą Państwu w ich wyjaśnieniu. Możecie tu Państwo również przeczytać o instytucji przedawnienia oraz upadłości konsumenckiej.

Artykuły dotyczące sprzedaży zadłużenia

Kodeks Cywilny:

Art. 509.
§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Kodeks Cywilny

Art. 924.
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
Art. 931.
§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
Art. 932.
§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek, rodzice i rodzeństwo.
§ 2. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu bądź z rodzicami, bądź z rodzeństwem, bądź z rodzicami i rodzeństwem spadkodawcy, wynosi połowę spadku.