Grupa ULTIMO

Grupa kapitałowa ULTIMO powstała, aby oferować swoim Klientom pełen zakres usług na najwyższym poziomie. Miejsce ULTIMO wśród największych firm obracających wierzytelnościami na polskim rynku to między innymi efekt sprawnej współpracy wszystkich spółek działających w ramach Grupy i zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przepłuwy informacji.
 
Kluczowe spółki wchodzące w skład Grupy ULTIMO to:
  • ULTIMO S.A. – odpowiadająca za procesy windykacyjne
  • Ultimo Portfolio Investment - dokonuje inwestycji w portfele wierzytelności obsługiwane następnie przez ULTIMO, na podstawie umów o administrowanie wierzytelnościami i dokonywania ich wyceny
  • Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – który gromadzi środki przeznaczone na finansowanie kolejnych zakupów dużych portfeli wierzytelności nieregularnych
  • Kancelaria Prawna K. Buczek i Wspólnicy sp.k. – zajmująca się obsługa prawną spraw przekazanych do obsługi ULTIMO
  • TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – zajmująca się wszystkimi procesami związanymi z odkupem wierzytelności zabezpieczonych ruchomościami od podmiotów z Grupy ULTIMO oraz skupem wierzytelności terminowych od firm kredytowych na rozwijającym się rynku consumer finance. TAKTO prowadzi także działalność pożyczkową - oferując klientom indywidualnym propozycję bezpiecznej i dostępnej oferty pożyczkowej.