Dane rejestrowe

ULTIMO S.A.


ul. Braniborska 58-68
53-680 Wrocław

Sekretariat:
Telefon: 71 359 41 60
Fax: 71 359 41 70
ultimo@ultimo.pl

Regon: 932830007

NIP: 897-16-76-655

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000448234

Kapitał Zakładowy: 108 007,5 tys. zł w całości wpłacony
Kapitał Wpłacony: 108 007,5 tys. zł